Урсуляк Лариса Василівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: старший викладач

Досвід роботи: понад 25 років

Біографія

Народилася 26 червня 1972 року в селищі Буча Київської області.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1998 році вступила в аспірантуру по спеціальності «Будівельні вироби і матеріали».

Навчально-демонстра­ційна сесія «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» в рамках VI Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 2013 р.

Основні етапи діяльності

З 1997 року працювала в Київському індустріальному технікумі на посаді викладача.

З 2016 року працює в Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» на посаді провідного фахівця відділу супроводу акредитаційної експертизи та діяльності Акредитаційної комісії.

Викладає дисципліни

  1. Кристалографія і мінералогія
  2. Вироби будівельної кераміки
  3. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

Галузь наукових інтересів

Перелік наукових праць

  1. Малишев В.В., Гладка Т.М., Урсуляк Л.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». – К.: Університет “Україна”, 2009. – 52с.
  2. Гладка Т.М., Урсуляк Л.В., Малишев В.В. Інструктивно-методичні вказівки для підготовки та оформлення курсових робіт і дипломних проектів для студентів за напрямом підготовки 0513 «Хімічна технологія та інженерія» спеціальності «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» для всіх форм навчання. – К.: Університет «Україна», 2013. – 51 с.
  3. Урсуляк Л.В., Заблоцька О.І., Малишев В.В. Основи кристалографії : Навчальний посібник. – К., 2014. – 135с.