Варданян Анна Олександрівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: асистентка, завідувачка лабораторії

Досвід роботи:

Біографія

Відомості про вищу освіту

31 грудня 2019 року закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, здобула кваліфікацію магістра з відзнакою за спеціальністю “Хімічні технології та інженерія”, освітня програма “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів”.

Відомості про підвищення кваліфікації

З 1 жовтня 2022 року зарахована до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну.

Досвід роботи

Київський національний університет технологій та дизайну – займала посаду техніка 3 категорії,

ТОВ “Навчальний центр “Укрмедсерт” – займала посаду секретаря технічного,

Державна Акціонерна Холдингова Компанія “Артем” – займала посаду інженера-лаборанта у Метрологічній службі.

Викладає дисципліни

  1. Фізико-хімічні методи синтезу
  2. Вироби будівельної кераміки
  3. Загальна та неорганічна хімія
  4. Кристалохімія

Сфера наукових інтересів

Дослідження процесів опорядження текстильних матеріалів із наданням їм спеціальних властивостей.

Наукові праці

– Кількість фахових наукових статей – 2;

– Кількість статей у Scopus/Web of science- 0;

– Кількість отриманих патентів – 0;

– Кількість конференцій, у яких прийнято участь – 4;

– Кількість підручників/посібників/методичних вказівок – 0;

– Кількість монографій — 1 (колективна монографія).

Основні наукові праці

  1. Гараніна О. О. Дослідження структури наномодифікованих поліакрилонітрильних волокон методом ІЧ-спектроскопії [Текст] / О. О. Гараніна, А. О. Варданян, В. М. Остапченко // Легка промисловість. 2018. № 2. С. 28-31.
  2. Синтез нерозчинного азобарвника із антибактеріальною складовою [Текст] / О. О. Гараніна, А. О. Варданян, С. В. Петрова-Кумінська, О. В. Міронова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. 2018. № 1 (118). С. 51-56.
  3. Фізико-хімічні властивості плівок на основі хітозану та технологія їх одержання [Текст] / О. В. Іщенко, І. О. Ляшок, В. І. Губатенко, А.-М. І. Осередчук, А. О. Варданян, І. В. Ресницький // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. Київ : КНУТД, 2019. Вип. 2, Т. 1. – С. 262-270.