Якимчук Микола Володимирович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Загальний стаж роботи – 23 роки,

педагогічний стаж – 20 років

Біографія

Народився 19 грудня 1968 року.

Основне місце роботи – доцент кафедри технічної механіки і пакувальної техніки НУХТ.

Освіта

У 1993 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю “Машини і апарати харчових виробництв”, отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

Відомості про захист дисертацій

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розробка способів реалізації заданого закону руху упаковок з харчовими продуктами виконавчими механізмами з пневмоприводом у пакувальному обладнанні» за спеціальністю 05.05.09 на засіданні спеціалізованої вченої ради Українського державного університету харчових технологій.

Вчене звання доцента присвоєно у 2002 році (атестат доцента ДУ №004418 от 18.04.2002р.).

1 червня 2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів» за спеціальністю 05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій (диплом ДД №005727).

Підвищення кваліфікації

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 2013 рік, м. Київ.

Викладає дисципліни

  1. Механотроніка
  2. Застосування комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях
  3. Електронне та електричне обладнання автомобілів
  4. Автохімія на основі нанотехнологій

Перелік наукових праць

Автор 153 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

1. Iakymchuk M. Strukturalna synteza sprzętu do pakowania zbiorczego / M. Iakymchuk, A. Gavva, W. Chałajdży // Opakowanie. — 2014. — №8. — C. 65—70.

2. Iakymchuk M. Impact of Vacuum Gripping System Oscillation on Product Holding Force / M. Iakymchuk, A. Havva // «Традиции и иновации в химичните, хранителните и биотехнологиите». — 2015. – №1. — P. 111-117.

3. Якимчук М.В. Мехатроніка — шлях розвитку пакувальних машин IV та V поколінь / М. В. Якимчук, О. М. Гавва // Упаковка. — 2015. – № 5. — С. 38-41.