Залюбовський Марк Геннадійович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 4 роки

Біографія

Народився 20 квітня 1992 року в місті Фастів Київської області.

Відомості про вищу освіту

У 2013 році закінчив із відзнакою Київський національний університет технології та дизайну, отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Інженерна механіка» та здобув кваліфікацію бакалавра інженерної механіки.

У 2014 році закінчив із відзнакою Київський національний університет технології та дизайну, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» і здобув кваліфікацію магістра-механіка.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

28 листопада 2017 року захистив дисертацію за спеціальністю 05.05.10 – Машини легкої промисловості на тему «Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук у Київському  національному університеті технології та дизайну.

Основні етапи діяльності

З 2014 року працював у Київському національному університеті технології та дизайну на посадах: асистента кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів, асистента кафедри електромеханічних систем, старшого викладача кафедри електромеханічних систем.

 Викладає дисципліни:

 1. Технічна механіка
 2. Машини та обладнання підприємств
 3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 4. Креслення
 5. Патентознавство та авторське право
 6. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 7. Теоретична механіка
 8. Опір матеріалів
 9. Гідравліка, гідро- і пневмоприлади
 10. Теорія механізмів і машин
 11. Деталі машин та ПТП САПР у машинобудуванні
 12. Охорона праці в інженерній галузі
 13. Правила і безпека дорожнього руху

 Сфера наукових досліджень

Основні наукові праці

17 патентів України на корисну модель, 13 наукових статей, які входять у фахові наукометричні бази України та міжнародну наукову базу даних SCOPUS, співавтор колективної монографії, 8 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

 Патенти на корисну модель

 1. Патент №81311, МПК D05B 27/00. Механізм переміщення матеріалу швейної машини / Залюбовський М.Г., ДворжакВ.М., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201300380; заяв. 11.01.2013, опуб. 25.06.2013, бюл. № 12;
 2. Патент №88334, МПК D05B1/00. Човникова швейна машина / Залюбовський М.Г., Дворжак В.М., Петрів Б.М., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201312100; заяв. опуб. 03.2014, бюл. № 5;
 3. Патент №89569, МПК D05B 19/00. Механізм голки човникової швейної машини для незрячих / Орловський Б.В., Залюбовський М.Г., Єфіменко В.Б., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201313726; заяв. 11.2013, опуб. 25.04.2014, бюл. № 8;
 4. Патент №89571, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201313728; заяв. 11.2013, опуб.бюл. № 8
 5. Патент №92544, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201401841; заяв. 02.2014, опуб. 26.08.2014, бюл. № 16;
 6. Патент №92545, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201401842; заяв. 02.2014, опуб. 26.08.2014, бюл. № 16;
 7. Патент №93982, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201404584; заяв. 04.2014, опуб.бюл. №20;
 8. Патент №98901, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201412897; заяв. 12.2014, опуб.бюл. №9
 9. Патент №105556, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201509212; заяв. 09.2015, опуб. 25.03.2016, бюл. № 6;
 10. Патент №108488, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201511872; заяв. 12.2015, опуб. 25.07.2016, бюл. № 14;
 11. Патент №108645, МПК B01F11/00, В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201600830; заяв. 02.2016, опуб. 25.07.2016, бюл. № 14;
 12. Патент №109083, МГЖ B01F11/00, В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201601467; заяв. 02.2016, опуб. 10.08.2016, бюл. № 15;
 13. Патент №110417, МІЖ B01F11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201603277; заяв. 03.2016, опуб. 10.10.2016, бюл. № 19;
 14. Патент №113266, МПК В24В 31/10 (2006.01). Спосіб вологого полірування полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201606525; заяв. 06.2016, опуб. 25.01.2017, бюл. № 2;
 15. Патент №113267, МПК В24В 31/10 (2006.01). Спосіб вологого шліфування полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201606526; заяв. 06.2016, опуб. 25.01.2017, бюл. № 2;
 16. Патент №115677, МПК F16H 21/52 (2006.01), F16H 29/00. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм/ Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201611011; заяв.02.11.2016, опуб. 04.2017, бюл. №8;
 17. Патент №118297, МПК В24В 31/00 (2017.01). Машина для полірування та шліфування дрібних полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201702992; заяв. 03.2017, опуб. 25.07.2017, бюл. № 14.

Наукові статті

 1. Дворжак В.М. Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами III класу. Повідомлення [Електронний ресурс] / В.М. Дворжак, Б.В. Орловський, Б.М. Петрів, М.Г. Залюбовський // Технології та дизайн. – 2012. – №4;
 2. Дворжак В.М. Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами III класу. Повідомлення [Електронний ресурс] / В.М. Дворжак, Б.В. Орловський, Б.М. Петрів, М.Г. Залюбовський // Технології та дизайн. – 2013. – №2;
 3. Панасюк І.В. Особливості оздоблювально-зачищувальної обробки деталей легкої промисловості технологічним середовищем / І.В. Панасюк, О.П. Бурмістенков, М.Г. Залюбовський // Вісник Хмельницького національного університету: Технічні науки.– 2013. – №3. – С. 190-194;
 4. Панасюк І.В. Визначення деяких конструктивних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №5. – С. 76-81;
 5. Панасюк І.В. Визначення кінематичних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – №6. – С. 28-33;
 6. Панасюк І.В. Визначення деяких конструктивних параметрів приводу маятникового типу машини з тривимірним обертанням барабану для змішування та обробки деталей / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський, Ю.В. Клапцов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №3. – С. 221-228;
 7. Панасюк І.В. Експериментальне дослідження руху частинки сипкого середовища у робочій ємкості, що здійснює складний рух / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014.-№6. – С. 35-42;
 8. Панасюк І.В. Визначення залежності режиму руху робочого середовища у ємкості зі складним рухом від кутової швидкості ведучого валу / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №1. – С. 43-52;
 9. Залюбовський М.Г. Визначення швидкості переміщення автомобіля за його гальмівним шляхом внаслідок ДТП // Незалежний аудитор. – 2015. – №1-2. – С. 138-142;
 10. Igor Panasyuk. Driving machine shaft angular velocity impact on motion conditional change of granular medium in working reservoir for components compounding and process / Igor Panasyuk, Mark Zalyubovskiy// Metallurgical and Mining Industry.– 2015. – №3. – C. 260-264;
 11. Панасюк І.В. Визначення закону зміни кутової швидкості ведучого валу машини для обробки деталей зі складним рухом робочої ємкості / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.– 2015. – №5. – С. 40-46;
 12. Igor Panasjuk. Determination of design parameters of block linkage mechanism of the drive of machine for processing of details with the compound motion of working reservoir / Igor Panasjuk, Mark Zaljubovskiy // Metallurgical and Mining Industry.– 2016. – №9. –C. 34-42;
 13. Панасюк І.В. Підвищення енергоефективності процесу фінішної обробки деталей в обертових ємкостях / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – №5. – С. 65-72.

Тези доповідей на конференціях

 1. Залюбовський М.Г. Розробка механізму голки швейної машини для незрячих / М.Г. Залюбовський, Б.В. Орловський// Тези доповідей. – 2014.
 2. Залюбовський М.Г. Розробка конструктивних параметрів машини для змішування та обробки деталей легкої промисловості зі складним рухом робочої ємкості // 2-га Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” 16-20 березня 2015 р. Тези доповідей. – С. 20-25;
 3. Панасюк І.В. Розробка конструктивних параметрів машини для змішування та обробки деталей легкої промисловості зі складним рухом робочої ємкості / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // 2-га Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” 16-20 березня 2015 р. Тези доповідей. – С. 52-55;
 4. Залюбовський М.Г. Особливості процесів змішування та обробки деталей легкої промисловості у машині зі складним рухом робочої ємкості // 14-та Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі” // Тези доповідей. – Том 2. – С. 217;
 5. Залюбовский М.Г. Специфіка обробки деталей із полімерних матеріалів в машині зі складним просторовим рухом робочої ємкості / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Перспективні полімерні матеріали та технології : монографія. МОН України, КНУТД, – С. 54-59;
 6. Залюбовський М.Г. Особливості визначення потужності, що споживається машиною для обробки деталей зі складним просторовим рухом робочої ємкості / М.Г. Залюбовський // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. – Т. 2: 28-29 квітня 2016 р. – К.:КНУТД, – С. 252.
 7. Залюбовський М.Г. Нові способи та устаткування для обробки дрібних полімерних деталей легкої промисловості / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Міжнародна науково-технічна конференція молодих науковців “Сучасні технології в механіці” // Збірник наукових праць “Технічна творчість”. – С. 82-85.
 8. Залюбовський М.Г. До питання удосконалення конструкції машини зі складним рухом робочої ємкості для фінішної обробки деталей фурнітури / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Актуальные проблемы инженерной механики. Тезисы докладов III Международной научно-практической конференции. Одесса: “Внешрекламсервис”, 2016. – С. 80-84.
 9. Залюбовський М.Г. Енергоефективна машина для фінішної обробки дрібних полімерних деталей / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. –К.: КНУТД, – С. 186-188.
 10. Залюбовський М.Г. Аналітичне дослідження статичного моменту опору на ведучому валу машини зі складним рухом робочої ємкості / М.Г. Залюбовський // Тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. – Т. 2: 27-27 квітня2017 р. – К.: КНУТД. – С. 574-575.

Інші наукові праці

 1. Залюбовський М.Г. Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості: дис. канд. техн. наук. // Спец.: 05.05.10 – машини легкої промисловості: захист 28.11.2017 / Залюбовський Марк Геннадійович; наук, кер.: І. В. Панасюк; КНУТД. – К.: КНУТД, 2017. – 278 с.;
 2. Залюбовський М.Г. Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості. Автор, дис. на здобуття вченого ступеня к-та техн. наук: 05.05.10 – машини легкої промисловості / Київський національний університет технологій та дизайну. – К.: КНУТД, 2017. – 24 с.