Залюбовський Марк Геннадійович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: директор інституту, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: 

Досвід роботи: 8 років

Біографія

Народився 20 квітня 1992 року в місті Фастів Київської області.

Відомості про вищу освіту

У 2013 році закінчив із відзнакою Київський національний університет технології та дизайну, отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Інженерна механіка» та здобув кваліфікацію бакалавра інженерної механіки.

У 2014 році закінчив із відзнакою Київський національний університет технології та дизайну, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» і здобув кваліфікацію магістра-механіка.

У 2022 році закінчив із відзнакою Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автомобільний транспорт» та здобув кваліфікацію «магістр автомобільного транспорту».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2018 році в результаті дострокового захисту дисертації у Київському національному університеті технології та дизайну присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.10 «Машини легкої промисловості». Тема дисертації: «Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості».

З 2021 року докторант денного відділення кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну. Затверджена тема дисертації: «Розвиток наукових основ синтезу просторових механізмів галтувальних машин для легкої промисловості».

Основні етапи діяльності

2014 – 2015 р. – асистент кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів Київського національного університету технологій та дизайну;

2016 – 2017 р. – інженер-конструктор на Фастівському заводі хімічного та нафтогазового машинобудування ПАТ «Факел»;

2017 – 2018 р. – асистент та старший викладач кафедри електромеханічних систем Київського національного університету технологій та дизайну;

з 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри автомобільного транспорту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

з 2022 р. по теперішній час – директор Інженерно-технологічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

 Викладає дисципліни:

 1. Теоретична (технічна) механіка
 2. САПР у машинобудуванні
 3. Основи наукових досліджень та інженерної творчості в інженерній галузі
 4. Патентознавство та авторське право

 Сфера наукових досліджень

 1. Загальне машинобудування;
 2. Інженерна механіка;
 3. Синтез та аналіз складних просторових механізмів технологічних машин;
 4. Раціоналізація та інтенсифікація фінішних об’ємних технологічних операцій обробки деталей та виробів.

 

Є автором більш ніж 120 наукових праць, зокрема:

8 статей у міжнародній наукометричній базі даних Scopus;

55 фахових статей;

29 патентів України на корисну модель;

25 тез доповідей на конференціях різних рівнів;

2 монографій;

3 навчальних посібники.

Посилання

Googlescholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=V7abkz0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F52zR2VObKS5LZakt08CIbB-SM_gYT4AlkPIKJCSOVJp2TaF4zsNWBHb_cDasDwXN4ycfL7ZvRaSNe8OfipqbZFMz8wtXsTmgW7_c-4zyU17lR-a4I#

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216820108&eid=2-s2.0-85084813567

Основні наукові праці

 1. Panasyuk I. Driving machine shaft angular velocity impact on motion conditional change of granular medium in working reservoir for components compounding and process / I. Panasyuk, M. Zalyubovskii // Metallurgical and Mining Industry. 2015. №3. P. 260-264;
 2. Zalyubovskii M.G. On the study of the basic design parameters of a seven-link Spatial mechanism of a part processing machine / M. G. Zalyubovskii, I. V. Panasyuk // International Applied Mechanics, 56, No. 1, April 2020, P. 54 – 64;
 3. Zaliubovskii M.G. Synthesis and research of the tumbling machine spatial mechanism / M. G. Zaliubovskyi, I. V. Panasiuk, Yu. I. Smirnov, V. V. Malyshev // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. 178, issue 4, P. 69-75;
 4. Zalyubovskii M.G. Studying the main design parameters of linkage mechanisms of part-processing machines with two working barrels / M. G. Zalyubovskii, I. V. Panasyuk // International Applied Mechanics, 56, No. 6, November 2020, P. 762-772;
 5. Zalyubovskii M.G. Synthesis and analysis of redundant-free seven-link spatial mechanisms of part processing machine / M. G. Zalyubovskii, I. V. Panasyuk, S. O. Koshel’, G. V. Koshel’// International Applied Mechanics, 57, No. 4, July 2021, P. 466-476;
 6. Koshel’ S.O. Kinematic analysis of complex planar mechanisms of higher classes / S. O. Koshel’, V. M. Dvorzhak, G. V. Koshel’, M. G. Zalyubovskii // International Applied Mechanics, Vol. 58, No. 1, July 2022, P. 111-122.

 Патенти на корисну модель

 1. Патент №81311, МПК D05B 27/00. Механізм переміщення матеріалу швейної машини / Залюбовський М.Г., ДворжакВ.М., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201300380; заяв. 11.01.2013, опуб. 25.06.2013, бюл. № 12;
 2. Патент №88334, МПК D05B1/00. Човникова швейна машина / Залюбовський М.Г., Дворжак В.М., Петрів Б.М., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201312100; заяв. опуб. 03.2014, бюл. № 5;
 3. Патент №89569, МПК D05B 19/00. Механізм голки човникової швейної машини для незрячих / Орловський Б.В., Залюбовський М.Г., Єфіменко В.Б., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201313726; заяв. 11.2013, опуб. 25.04.2014, бюл. № 8;
 4. Патент №89571, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201313728; заяв. 11.2013, опуб.бюл. № 8
 5. Патент №92544, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201401841; заяв. 02.2014, опуб. 26.08.2014, бюл. № 16;
 6. Патент №92545, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201401842; заяв. 02.2014, опуб. 26.08.2014, бюл. № 16;
 7. Патент №93982, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201404584; заяв. 04.2014, опуб.бюл. №20;
 8. Патент №98901, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Панасюк І.В., Залюбовський М.Г., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201412897; заяв. 12.2014, опуб.бюл. №9
 9. Патент №105556, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201509212; заяв. 09.2015, опуб. 25.03.2016, бюл. № 6;
 10. Патент №108488, МПК B01F11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201511872; заяв. 12.2015, опуб. 25.07.2016, бюл. № 14;
 11. Патент №108645, МПК B01F11/00, В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201600830; заяв. 02.2016, опуб. 25.07.2016, бюл. № 14;
 12. Патент №109083, МГЖ B01F11/00, В24В 31/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201601467; заяв. 02.2016, опуб. 10.08.2016, бюл. № 15;
 13. Патент №110417, МІЖ B01F11/00. Машина для обробки деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201603277; заяв. 03.2016, опуб. 10.10.2016, бюл. № 19;
 14. Патент №113266, МПК В24В 31/10 (2006.01). Спосіб вологого полірування полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №u201606525; заяв. 06.2016, опуб. 25.01.2017, бюл. № 2;
 15. Патент №113267, МПК В24В 31/10 (2006.01). Спосіб вологого шліфування полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201606526; заяв. 06.2016, опуб. 25.01.2017, бюл. № 2;
 16. Патент №115677, МПК F16H 21/52 (2006.01), F16H 29/00. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм/ Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201611011; заяв.02.11.2016, опуб. 04.2017, бюл. №8;
 17. Патент №118297, МПК В24В 31/00 (2017.01). Машина для полірування та шліфування дрібних полімерних деталей / Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну – №и201702992; заяв. 03.2017, опуб. 25.07.2017, бюл. № 14.

Наукові статті

 1. Дворжак В.М. Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами III класу. Повідомлення [Електронний ресурс] / В.М. Дворжак, Б.В. Орловський, Б.М. Петрів, М.Г. Залюбовський // Технології та дизайн. – 2012. – №4;
 2. Дворжак В.М. Схемотехнічне моделювання механізмів основов’язальних машин зі структурними групами III класу. Повідомлення [Електронний ресурс] / В.М. Дворжак, Б.В. Орловський, Б.М. Петрів, М.Г. Залюбовський // Технології та дизайн. – 2013. – №2;
 3. Панасюк І.В. Особливості оздоблювально-зачищувальної обробки деталей легкої промисловості технологічним середовищем / І.В. Панасюк, О.П. Бурмістенков, М.Г. Залюбовський // Вісник Хмельницького національного університету: Технічні науки.– 2013. – №3. – С. 190-194;
 4. Панасюк І.В. Визначення деяких конструктивних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №5. – С. 76-81;
 5. Панасюк І.В. Визначення кінематичних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – №6. – С. 28-33;
 6. Панасюк І.В. Визначення деяких конструктивних параметрів приводу маятникового типу машини з тривимірним обертанням барабану для змішування та обробки деталей / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський, Ю.В. Клапцов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №3. – С. 221-228;
 7. Панасюк І.В. Експериментальне дослідження руху частинки сипкого середовища у робочій ємкості, що здійснює складний рух / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014.-№6. – С. 35-42;
 8. Панасюк І.В. Визначення залежності режиму руху робочого середовища у ємкості зі складним рухом від кутової швидкості ведучого валу / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №1. – С. 43-52;
 9. Залюбовський М.Г. Визначення швидкості переміщення автомобіля за його гальмівним шляхом внаслідок ДТП // Незалежний аудитор. – 2015. – №1-2. – С. 138-142;
 10. Igor Panasyuk. Driving machine shaft angular velocity impact on motion conditional change of granular medium in working reservoir for components compounding and process / Igor Panasyuk, Mark Zalyubovskiy// Metallurgical and Mining Industry.– 2015. – №3. – C. 260-264;
 11. Панасюк І.В. Визначення закону зміни кутової швидкості ведучого валу машини для обробки деталей зі складним рухом робочої ємкості / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.– 2015. – №5. – С. 40-46;
 12. Igor Panasjuk. Determination of design parameters of block linkage mechanism of the drive of machine for processing of details with the compound motion of working reservoir / Igor Panasjuk, Mark Zaljubovskiy // Metallurgical and Mining Industry.– 2016. – №9. –C. 34-42;
 13. Панасюк І.В. Підвищення енергоефективності процесу фінішної обробки деталей в обертових ємкостях / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – №5. – С. 65-72.

Тези доповідей на конференціях

 1. Залюбовський М.Г. Розробка механізму голки швейної машини для незрячих / М.Г. Залюбовський, Б.В. Орловський// Тези доповідей. – 2014.
 2. Залюбовський М.Г. Розробка конструктивних параметрів машини для змішування та обробки деталей легкої промисловості зі складним рухом робочої ємкості // 2-га Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” 16-20 березня 2015 р. Тези доповідей. – С. 20-25;
 3. Панасюк І.В. Розробка конструктивних параметрів машини для змішування та обробки деталей легкої промисловості зі складним рухом робочої ємкості / І.В. Панасюк, М.Г. Залюбовський // 2-га Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” 16-20 березня 2015 р. Тези доповідей. – С. 52-55;
 4. Залюбовський М.Г. Особливості процесів змішування та обробки деталей легкої промисловості у машині зі складним рухом робочої ємкості // 14-та Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі” // Тези доповідей. – Том 2. – С. 217;
 5. Залюбовский М.Г. Специфіка обробки деталей із полімерних матеріалів в машині зі складним просторовим рухом робочої ємкості / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Перспективні полімерні матеріали та технології : монографія. МОН України, КНУТД, – С. 54-59;
 6. Залюбовський М.Г. Особливості визначення потужності, що споживається машиною для обробки деталей зі складним просторовим рухом робочої ємкості / М.Г. Залюбовський // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. – Т. 2: 28-29 квітня 2016 р. – К.:КНУТД, – С. 252.
 7. Залюбовський М.Г. Нові способи та устаткування для обробки дрібних полімерних деталей легкої промисловості / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Міжнародна науково-технічна конференція молодих науковців “Сучасні технології в механіці” // Збірник наукових праць “Технічна творчість”. – С. 82-85.
 8. Залюбовський М.Г. До питання удосконалення конструкції машини зі складним рухом робочої ємкості для фінішної обробки деталей фурнітури / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Актуальные проблемы инженерной механики. Тезисы докладов III Международной научно-практической конференции. Одесса: “Внешрекламсервис”, 2016. – С. 80-84.
 9. Залюбовський М.Г. Енергоефективна машина для фінішної обробки дрібних полімерних деталей / М.Г. Залюбовський, І.В. Панасюк // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. –К.: КНУТД, – С. 186-188.
 10. Залюбовський М.Г. Аналітичне дослідження статичного моменту опору на ведучому валу машини зі складним рухом робочої ємкості / М.Г. Залюбовський // Тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі”. – Т. 2: 27-27 квітня2017 р. – К.: КНУТД. – С. 574-575.

Інші наукові праці

 1. Залюбовський М.Г. Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості: дис. канд. техн. наук. // Спец.: 05.05.10 – машини легкої промисловості: захист 28.11.2017 / Залюбовський Марк Геннадійович; наук, кер.: І. В. Панасюк; КНУТД. – К.: КНУТД, 2017. – 278 с.;
 2. Залюбовський М.Г. Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості. Автор, дис. на здобуття вченого ступеня к-та техн. наук: 05.05.10 – машини легкої промисловості / Київський національний університет технологій та дизайну. – К.: КНУТД, 2017. – 24 с.