Міжнародна діяльність

Кафедри ІТІ проводили активну міжнародну наукову діяльність. У рамках міжнародних проектів було здійснено обмін викладачами та науковцями з такими установами:

 • Інститут неорганічної хімії Словацької академії наук (Словакія, м. Братислава);
 • Словацький технологічний інститут (Словакія, м. Братислава);
 • Інститут Йожефа Стефана (Словенія, м. Любляна);
 • Інститут промислових термальних систем (Франція, м. Марсель);
 • Інститут хімії натуральних продуктів В’єтнамської академії наук (В’єтнам, м. Ханой).

У зарубіжних відрядженнях узяло участь 5 науковців та викладачів ІТІ. Інженерно-технологічним інститутом було прийнято 8 науковців із цих організацій. Під час взаємних візитів було обговорено результати етапів спільних міжнародних проектів та подвійне керівництво магістерськими роботами (на 2013-2014 н.р. заплановано 6 таких наукових робіт). Щодо перспектив підписання договорів з метою отримання студентами подвійного диплому, то це такі зарубіжні навчальні заклади, як Інститут Йожефа Стефана (Словенія, м. Любляна) та Словацький технологічний інститут (Словакія, м. Братислава).

У результаті виконання спільних науково-дослідних словенсько-українського та австрійсько-українського проектів було опубліковано 8 статей у міжнародних рейтингових журналах, подано до друку 5 статей, опубліковано 14 тез доповідей та подано 12 тез доповідей.

Виконання проектів стало підґрунтям для підготовки та подання на фінансування у 2013-2014 р.р. таких науково-дослідних проектів:

 • Словенсько-українського – «Одержання, рафінування, полірування і обробка тугоплавких і благородних металів у низькотемпературних органічних розчинниках» (Інститут Йожефа Стефана (м. Любляна));
 • Французько-українського – «Фундаментальні основи створення нових енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних методів одержання та регенерації карбіду вольфраму» (Університет Поля Сабатьє (м. Ліон));
 • Словенсько-українського – «Створення принципово нових екологічно безпечних низькотемпературних електролітів для втілення електрохімічних процесів електроосадження, рафінування та обробки благородних металів» (Інститут Йожефа Стефана (м. Любляна));
 • Словенсько-українського – «Електрохімічний синтез твердосплавних нанокомпозицій на основі карбідів молібдену, вольфраму та металів тріади заліза» (Інститут неорганічної хімії Словацької академії наук (Словакія, м. Братислава));
 • Турецько-українського – «Використання сучасних досягнень електрохімії для виробництва паливних елементів, повітряно-металевих батарей та наносенсорів» (Туреччина);
 • Турецько-українського – «Іон-органічні розплави: будова, електрохімічне дослідження, отримання та обробка тугоплавких металів» (Туреччина);
 • Турецько-українського – «Нові вуглецеві діелектичні матеріали: одержання, гальванічна обробка, властивості» (Туреччина);
 • Білорусько-українського – «Електроосадження наноструктурованих порошків та покриттів нікелю, кобальту, їх інтерметалідів із молібденом і вольфрамом з водних і розплавлених середовищ: схожість, відмінність, застосування» (Вітебський державний університет (м. Вітебськ));
 • Білорусько-українського – «Наноструктуровані порошки та покриття карбіду вольфраму: електрохімічний синтез, переробка відходів виробництва, синтез інтерметалідів» (Білорусь);
 • Білорусько-українського – «Высокотемпературный электрохимический синтез наноструктурированных порошков и покрытий карбидов, боридов, силицидов и интерметаллидов металлов IV-VI B групп» (Білорусь);
 • Молдовсько-українського «Керування властивостями та розробка теоретичних основ технологій одержання кремнію із заданими властивостями для електроніки і сонячної енергетики» (Молдова).

Навчально-наукова кооперація ІТІ розвивається з такими закладами освіти:

 • Східнокитайський університет науки та технології (Китай, м. Шанхай);
 • Вітебський державний університет (Білорусія, м. Вітебськ);
 • Інститут хімії натуральних продуктів В’єтнамської академії наук (В’єтнам, м. Ханой).

Напрямки кооперації: підготовка сучасних навчальних дисциплін, обмін науковцями та викладачами, подвійне керівництво магістерськими роботами, проведення спільних наукових досліджень.

Перелік зарубіжних ВНЗ, організацій та установ, з якими є договори про співробітництво
№ з/п Назва партнерського закладу чи установи Країна Напрями, за якими здійснюється співробітництво Термін дії договору Результати співробітництва
1 Інститут хімії натуральних продуктів В’єтнамської академії наук В’єтнам, м. Ханой Біомедицина, нанотехнології 2015 р. Виконання спільного науково-дослідного проекту
2 Інститут фізичної хімії ім. К. Могрулеску Румунія, м. Бухарест Хімічні технології, екологія 2015 р. Підготовка спільного науково-дослідного проекту
3 Східнокитайський університет науки та технології Китай, м. Шанхай Хімічні технології 2014 р. Підготовка спільного науково-дослідного проекту
4 Інститут Йожефа Стефана Словенія, м. Любляна Хімічні технології, екологія 2013 р. Виконання спільного науково-дослідного проекту
5 Інститут промислових термальних систем Франція, м. Марсель Хімічні технології 2014 р. Підготовка спільного науково-дослідного проекту на 2013-2014 н.р.
6 Словацький національний університет Словаччина, м. Братислава Хімічні технології, екологія 2013 р. Виконання спільного науково-дослідного проекту
7 Електрохімічний центр прикладної електрохімії Австрія, м. Вінер-Нойнштадт Хімічні технології 2014 р. Виконання спільного науково-дослідного проекту
Договори на етапі обговорення та підписання
1 Інститут електрохімії Кольського наукового центру Російської академії наук Росія, м. Апатіти Високотемпературний електрохімічний синтез 2013 р. Малишев В.В.
2 Інститут фізичної хімії ім. К. Могрулеску Румунія, м. Бухарест Хімічні технології, екологія 2013 р. Малишев В.В.
3 Інститут хімії натуральних продуктів В’єтнамської академії наук В’єтнам, м. Ханой Біомедицина, нанотехнології 2013 р. Кущевська Н.Ф.
4 Санкт-Петербургский торгово-экономический университет Росія, м. Санкт-Петербург Технології харчування 2014 р. Калакура М.М.
5 Могилевский пищевой институт Білорусія, м. Могільов Технології харчування 2012 р. Калакура М.М.
6 Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова Росія, м. Москва Технології харчування 2013 р. Калакура М.М.
7 Национальный университет (г. Томск) Росія, м. Томськ Автомобільний транспорт 2014 р. Дубинець О.І.
8 Грузинский технический университет Грузія, м. Тбілісі Автомобільний транспорт, радіоелектронні апарати 2013 р. Дубинець О.І. Жовнір М.Ф.
9 Австрійський національний університет Австрія, м. Відень Хімічні технології, екологія 2014 р. Шахнін Д.Б.
10 Інститут хімії Словенія, м. Любляна Хімічні технології 2014 р. Габ А.І.
11 Інститут неорганічної хімії Словацької академії наук Словаччина, м. Братислава Хімічні технології, екологія, технології харчування 2013 р. Калакура М.М., Малишев В.В.
12 Гомельский политехнический университет Білорусія, м. Гомель Автомобільний транспорт, архітектура та дизайн 2014 р. Дубинець О.І., Ломовський А.І.
13 Університет Думплінар Туреччина, м. Катанія Хімічні технології 2013 р. Малишев В.В.
14 Університет Анкара Туреччина, м. Анкара Хімічні технології 2013 р. Кущевська Н.Ф.
15 Університет Сельчук Туреччина, м. Сельчук Хімічні технології 2013 р. Шахнін Д.Б.
16 Науково-практичний центр НАНБ по матеріалознавству Білорусія, м. Мінськ Хімічні технології 2013 р. Малишев В.В.
17 Вітебський державний університет Білорусія, м. Вітебськ Хімічні технології 2013 р. Габ А.І.
18 Білоруський державний технологічний університет Білорусія, м. Мінськ Хімічні технології 2013 р. Кущевська Н.Ф.
19 Інститут прикладної фізики НАН республіки Молдова Молдова, м. Кішенеу Хімічні технології 2013 р. Шахнін Д.Б.
20 Словацький технологічний університет Словаччина, м. Братислава Хімічні технології 2013 р. Малишев В.В.
Перспективи підписання договорів з метою отримання студентами подвійного диплому
1 Інститут Йожефа Стефана Словенія, м. Любляна Хімічні технології 2014 р. Малишев В.В.
2 Словацький технологічний університет Словаччина, м. Братислава Хімічні технології, технології харчування 2013 р. Калакура М.М., Малишев В.В.
Список викладачів, співробітників та студентів, які відвідали зарубіжні навчальні заклади та установи у 2012/2013 н.р.
№ з/п Назва партнерського закладу чи установи Країна ПІБ НПП / студента Посада Мета візиту Результат візиту
1 Електрохімічний центр прикладної електрохімії Австрія Малишев В.В., Шахнін Д.Б., Габ А.І. Професор кафедри хімії та новітніх хімічних технологій; доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій; доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Обговорення етапу виконання проекту та планування наступного Публікація спільних статей та 2 тез доповідей
2 Грузинский технический университет Грузія Дубинець О.І. Професор кафедри автомобілів та автомобільного господарства Обговорення підписання спільного договору про співпрацю Публікація 2 тез доповідей
3 Інститут хімії натуральних продуктів В’єтнамської академії наук В’єтнам, м. Ханой Кущевська Н.Ф., Шахнін Д.Б. Професор кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Планування виконання проекту Обговорення 2-х спільних публікацій
Список зарубіжних фахівців, які перебували з візитом у 2012/2013 н.р.
№ з/п ПІБ, посада, звання Назва партнерського закладу чи установи Країна Мета візиту Результат візиту
1 Шустер Юліан, професор Віденський університет Австрія Обговорення етапу виконання проекту та планування наступного Публікація спільних статей та 2 тез доповідей
2 Науер Герхард, професор
3 Панін С.В. Гомельский политехнический университет Білорусія Обговорення підписання спільного договору про співпрацю Публікація 3 тез доповідей та 1 статті
4 Мазі Зоран, професор Інститут Йожефа Стефана Словенія Обговорення етапу виконання проекту та планування наступного Публікація спільних статей та 2 тез доповідей
5 Товар Каспер, професор
6 Кубікова Бланка, професорка Словацький технологічний університет Словаччина Обговорення етапу виконання проекту та планування наступного Публікація спільних статей та 3 тез доповідей
7 Павлік Вільям, професор
8 Шулекова Даша
План заходів міжнародного рівня, в яких брали участь співробітники та студенти у 2012/2013 н.р.
№ з/п Назва заходу Назва закладу чи установи, які проводили захід Країна, місто та дата проведення ПІБ співробітника / студента
1 Міжнародна науково-технічна конференція «Современные методы и технологии создания и обработки материалов» Національний університет (м. Мінськ) Білорусія, м. Мінськ, 19-21 вересня 2012 р. Малишев В.В., Шахнін Д.Б., Габ А.И.
2 Міжнародна наукова конференція «Наноструктурные материалы-2012: Россия – Украина – Беларусь» Санкт-Петербурзький державний університет Росія, Санкт-Петербург, 19-22 листопада 2012 р. Кущевська Н.Ф., Малишев В.В.
3 Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми порошкової металургії» Національний університет (м. Мінськ) Білорусія, м. Мінськ, 15.05-21.05.2013 р. Малишев В.В.
4 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізичної хімії» Інститут фізичної хімії ім.. І. Моргулеску Румунія, м. Бухарест, 13.09-17.09.2013 р. Шахнін Д.Б., Габ А.І.
5 Міжнародна науково-технічна конференція «Современные проблемы машиностроения» Національний університет (м. Томськ) Росія, м. Томськ, 28.09-02.10.2013 р. Дубинець О.І.
Заходи міжнародного рівня, що були організовані власними силами у 2012/2013 н.р.
№ з/п Назва заходу Співорганізатори Країна, місто та дата проведення Кількість учасників
1 Відкрита лекція «Ніобій і тантал: електрохімічні методи одержання тугоплавких металів і їх сполук» Віденський університет, Австрія Університет «Україна», м. Київ 23
2 Відкрита лекція «Використання наноферомагнетиків у медицині та харчуванні» Інститут хімії натуральних продуктів В’єтнамської академії наук, В’єтнам Університет «Україна», м. Київ 26
Подання проектів та отримання міжнародних грантів у 2012/2013 н.р.
№ з/п Назва організації ґрантодавця Назва проекту Дата розгляду Сума на університет Яке прийнято рішення
1 Інститут Йожефа Стефана, Словенія Одержання, рафінування, полірування та обробка тугоплавких і благородних металів у низькотемпературних органічних розчинниках 2013 50000 грн. На розгляді
2 Інститут промислових термальних систем, Франція Фундаментальні основи створення нових енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних методів одержання та регенерації карбіду вольфраму 2013 50000 грн. На розгляді
3 Інститут хімії натуральних продуктів В’єтнамської академії наук, В’єтнам Нанокомпозиційні порошки феромагнетиків у натуральних продуктах та ветеринарній медицині 2013 50000 грн. Фінансується
4 Міністерство освіти і науки України (з Австрією) Нанокристалічні силіциди металів VI В групи: нові методи одержання, фізико-механічні та хімічні властивості 2012 40000 грн. Фінансується
5 Міністерство освіти і науки України (зі Словаччиною) Cтворення принципово нових екологічно безпечних низькотемпературних електролітів для втілення електрохімічних процесів електроосадження, рафінування та обробки благородних металів 2013 50000 грн. На розгляді
6 Міністерство освіти і науки України (зі Словаччиною) Електрохімічний синтез твердосплавних нанокомпозицій на основі карбідів молібдену, вольфраму та металів тріади заліза 2013 50000 грн. На розгляді
7 Міністерство освіти і науки України (з Турцією) Використання сучасних досягнень електрохімії для виробництва паливних елементів, повітряно-металевих батарей та наносенсорів 2013 50000 грн. На розгляді
8 Міністерство освіти і науки України (з Турцією) Іон-органічні розплави: будова, електрохімічне дослідження, отримання та обробка тугоплавких металів 2013 50000 грн. На розгляді
9 Міністерство освіти і науки України (з Турцією) Нові вуглецеві діелектичні матеріали: одержання, гальванічна обробка, властивості 2013 50000 грн. На розгляді
10 Міністерство освіти і науки України (з Білоруссю) Електроосадження наноструктурованих порошків та покриттів нікелю, кобальту, їх інтерметалідів із молібденом і вольфрамом із водних і розплавлених середовищ: схожість, відмінність, застосування 2013 40000 грн. На розгляді
11 Міністерство освіти і науки України (з Білоруссю) Наноструктуровані порошки та покриття карбіду вольфраму: електрохімічний синтез, переробка відходів виробництва, синтез інтерметалідів 2013 40000 грн. На розгляді
12 Міністерство освіти і науки України (з Білоруссю) Высокотемпературный электрохимический синтез наноструктурированных порошков и покрытий карбидов, боридов, силицидов и интерметаллидов металлов IV-VI B групп 2013 40000 грн. На розгляді
13 Міністерство освіти і науки України (з Молдовою) Керування властивостями та розробка теоретичних основ технологій одержання кремнію із заданими властивостями для електроніки і сонячної енергетики 2013 50000 грн. На розгляді
Залучення в якості експертів до міжнародної експертизи НПП у 2012/2013 н.р.
№ з/п ПІБ Посада, звання Призначення експертизи Організація, яка запросила Кількість проведених експериз
1 Малишев В.В. Професор, д.т.н. Експертиза наукових журналів „Journal Surface Engineered Materials and Advanced Technology”, „International Journal of Corrosion” 8
2 Дубинець О.І. Професор, д.т.н. Експертиза наукових журналів „International Journal of Material Science” 2