Виховна діяльність

Виховна робота в інституті проводиться згідно із затвердженим Вченою радою планом виховної роботи. Виховна робота Інженерно-технологічного інституту – це система, що передбачає добровільну участь студентів кафедр інституту в усіх сферах його діяльності: навчанні, науковій, культурній, спортивній діяльності, побуті та відпочинку, захисту їхніх прав та ефективного виконання ними завдань, передбачених навчальними планами.

Виховна робота є важливим елементом удосконалення навчальної роботи. Вона спрямована на активізацію процесів соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручену справу, а також на сприяння гармонійному розвиткові особистості студентів, набуття ними якостей і навичок лідерів, організаторів, керівників.

Виховна робота стосується всіх студентів інституту, незалежно від статі, етнічного та соціального походження, стану здоров’я, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Головна мета виховної роботи – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків, захист їхніх прав та інтересів, надання їм можливості для гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку.

Важливою і невід’ємною складовою виховної роботи є студентське самоврядування інституту – студентська рада самоврядування. Студентське самоврядування діє на основі принципів демократичності, законності, гласності і є громадським об’єднанням, що діє на добровільних засадах. Студентське самоврядування Інженерно-технологічного інституту функціонує на рівні академічних груп, курсів, кафедр.

Невід’ємною частиною виховного процесу в інституті є робота старостатів, які щотижня проводяться за участю заступника директора – начальника відділу навчально-методичної роботи О.В. Щирської. На старостатах вирішуються питання успішності, академзаборгованостей, фінансових заборгованостей тощо.

Силами студентської ради протягом навчального року було створено групу студентів – активістів, які займаються профорієнтаційною роботою серед молоді м. Києва, а також міст і селищ Київської області.

Студенти ІТІ беруть активну участь у загальноуніверситетських заходах, культурно-масовій, соціальній, волонтерській та спортивно-масовій роботі, про що свідчать 19 дипломів, отриманих за 2012-2013 н.р.

Спортивно-масова робота Інженерно-технологічного інституту як складова частина виховної роботи проводиться в рамках участі студентів у загальноуніверситетських спартакіадах із різних видів спорту. Студенти беруть активну участь у заходах, присвячених «Дню здоров’я», у Фестивалі „Університетське літо” та Фестивалі творчості студентів із особливими потребами „Сяйво надій”.

Значна увага в інституті приділяється навчально-виховній роботі, яка здійснюється під керівництвом заступника директора інституту з навчально-виховної роботи О.І.Дубинця, викладачами – кураторами груп. Куратори груп разом зі студентами проводять виховні та культурно-масові заходи. Всі студенти та куратори груп беруть активну участь в організації та проведенні конференцій. А у позанавчальний час вони відвідують музеї, театри, виставки та інші культурні та спортивні заходи.