Блаженко Марія Сергіївна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: асистент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій,

провідний фахівець деканату Інженерно-технологічного інституту

 

Біографія

Народилась 25 лютого 1998 року в місті Києві.

 

Відомості про вищу освіту

У 2019 році закінчила із відзнакою Національний університет харчових технологій, отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Харчові технології» і здобула кваліфікацію бакалавра.

У 2020 році закінчила Національний університет харчових технологій, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Облік і аудит» і здобула кваліфікацію бакалавра.

У 2021 році закінчила із відзнакою Національний університет харчових технологій, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Харчові технології» з освітньої програми «Технології органічних харчових продуктів» і здобула кваліфікацію магістра.

 

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

З 2021 по 2025 рр. є аспіранткою денного відділення кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітньо-наукового рівня вищої освіти, галузі знань 18 Виробництво та технології. Тема дисертації: «Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням продуктів переробки насіння конопель».

 

Викладає дисципліни:

 1. Органічна хімія
 2. Охорона праці в інженерній галузі

 

Сфера наукових досліджень

Харчові технології, виробництво харчової продукції, технології органічних харчових продуктів, розробка та удосконалення технологій та рецептур хлібобулочних та органічних хлібобулочних виробів, теоретичні та практичні аспекти використання нетрадиційної органічної сировини у виробництві органічних хлібобулочних виробів.

 

Є автором 10 наукових праць, зокрема:

3 фахових статті;

8 тез доповідей на конференціях різних рівнів;

 

Посилання

Googlescholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ut__N78AAAAJ&hl=uk

 

Наукові статті

 1. Блаженко М.С. Технологічні аспекти використання борошна з тефу при виробництві органічного хліба / М.С. Блаженко, Н.О. Фалендиш, І.М. Зінченко // «Продовольчі ресурси» збірник наукових праць – 2020. – №14. – С. 189-195.
 2. Блаженко М.С. Перспективи виробництва органічного хліба з додаванням борошна з тефу / Н.О. Фалендиш, І.М. Зінченко, О. П. Харитончук // Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», 26 червня 2020. – К.: НУХТ, 2020. – С. 158-162.
 3. Залюбовський М.Г. Силове дослідження реактивних навантажень у кінематичних парах галтувальної машини з робочою ємкістю зі складним просторовим рухом та змінним об’ємом / М.Г. Залюбовський, М.С. Блаженко, І.В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – 2023. – №2 (319).

 

Тези доповідей на конференціях

 1. Фалендиш Н.О. Продукти переробки коноплі у виробництві органічного хліба / Н.О. Фалендиш, М.С. Блаженко, Т.О. Федорова // МАТЕРІАЛИ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві», 14 вересня 2021., м. Київ. К.: НУХТ, 2021. С. 21-24.
 2. Блаженко М.С. Органический хлеб с использованием нетрадиционного сырья / М.С. Блаженко, Н.О. Фалендиш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-річчя професора/академіка ГААС Гурама Ткемаладзе 20-21 листопада 2021.
 3. Блаженко М.С. Перспективи використання органічних продукті переробки насіння конопель в хлібопеченні. / М.С. Блаженко, Н.О. Фалендиш // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні», 30 листопада 2021. К.: НУХТ, 2021. С. 143-145.
 4. Блаженко М.С. Органічні конопляні продукти для використання у хлібопекарській галузі / М.С. Блаженко, Н.О. Фалендиш // Матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», квітень – травень 2022. К.: НУХТ. С. 91.
 5. Блаженко М. Психологічні особливості професійного вигорання працівників харчової промисловості / М. Блаженко, І. Нікітіна // Матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», квітень – травень 2022. К.: НУХТ, 2022. Ч. 3. С. 327.
 6. Blazhenko M. Organic products of of hemp seed machining in the production of bakery products / M. Blazhenko, N. Falendysh // International scientific conference of young scientist and students “Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution”, April – May, 2022. Book of abstract. Part 3. NUFT, Kyiv. P. 368-369.
 7. Блаженко М. С. Продукти переробки насіння конопель – перспективна сировина для хлібопекарської галузі / М.С. Блаженко, Н.О. Фалендиш // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції: Програма та тези матеріалів XI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2022 р. – с. 71-73.