Личов Дмитро Олександрович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: завідувач кафедри, доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи: 

Біографія

Відомості про вищу освіту

Харківська національна академія міського господарства, м. Харків, спеціальність «Електричний транспорт», отримав диплом із відзнакою і кваліфікацію “магістр з електротранспорту”.

Відомості про підвищення кваліфікації

У 2021 році захистив кандидатську дисертацію «Система автоматизованого керування режимами руху транспортних засобів міського електротранспорту» за спеціальністю 275 – Транспортні системи.

Досвід роботи

З 2005 року працював асистентом у Харківській національній академії міського господарства, далі – аспірант з відривом від виробництва на кафедрі “міського електричного транспорту”.

З 2009 року – асистент кафедри електричного транспорту.

З 2017 року – старший викладач кафедри електричного транспорту.

З 2022 року – доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни:

 1. Теорія автоматичного керування
 2. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів
 3. Рухомий склад автомобільного транспорту

Сфера наукових інтересів

 1. транспорт
 2. системи автоматизованого керування

Загальна кількість наукових праць – 22.

 • Кількість фахових наукових статей – 10;
 • Кількість отриманих патентів – 3;
 • Кількість конференцій, у яких узято участь – 8.

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Wr6grwkAAAAJ&hl=ru

Основні наукові праці

 1. Личов Д.О. Змістовна модель та рівняння руху електричного транспорту / К. О. Сорока, Д. О. Личов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 2015. No 3 (57). С.97-106.
 2. Личов Д.О. Структуризація системної моделі транспортних систем для формування проектів ресурсозбереження / В. Х. Далека, К. О. Сорока, Д. О. Личов // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. сб. Харків.: ХНУМГ, 2015. Вип. 121. С. 6-11.
 3. Личов Д.О. Система автоматизованого вибору швидкісного режиму руху засобів електротранспорту з метою зменшення витрат електроенергії / К. О. Сорока, Д. О. Личов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2017, No 3 (69). C. 77-91.
 4. Личов Д.О. Підвищення ефективності експлуатації засобів електротранспорту за рахунок керування і оптимізації швидкісних режимів руху / К. О. Сорока, Д. О. Личов // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Харків, НТУ «ХПІ», 2017, 27 (1249). С. 289-293.
 5. Личов Д. О. Закономірності зношування контактного проводу при експлуатації на міському електротранспорті / В. Х. Далека, В. І. Скуріхін, Д. О. Личов // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. 2019. Вип. 1 (147). С. 135-139.
 6. Личов Д.О. Підвищення ефективності експлуатації міського електротранспорту за допомогою SADT-методології / Д. О. Личов // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. сб. Харків.: ХНУМГ, 2020. Вип. 6(159). С. 173-177.