Рубан Дмитро Петрович

Кафедра автомобільного транспорту і соціальної безпеки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 18 років

Біографія

Народився 20 жовтня 1980 року в селищі Драбове-Барятинське Черкаської області.

Відомості про вищу освіту

У 2004 році закінчив Черкаський державний технологічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» та здобув кваліфікацію магістра інженерної механіки.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2013 році захистив дисертацію в Національному транспортному університеті та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – Автомобілі та трактори.

У 2015 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри автомобілів та технології їх експлуатації.

Досвід науково-педагогічної роботи у ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації

У 2003-2017 роках працював у Черкаському державному університеті на посадах: інженера І категорії кафедри комп’ютерного проєктування технічних систем, асистента кафедри електротехнічних систем, старшого викладача і доцента кафедри автомобілів та технічної експлуатації.

З 2017 року працює в АТ «Черкаський автобус» на посаді провідного інженера з якості відділу гарантійного обслуговування.

З 2021 року працює в НУ «Львівська політехніка» на посаді доцента кафедри автомобілебудування.

Підвищення кваліфікації

Стажування в 2022 р. на підприємстві: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОБУСО-ТРОЛЕЙБУСОБУДУВАННЯ (ВАТ «Укравтобуспром»), м. Львів.

Викладає дисципліни: 

 1. Надійність та довговічність машин
 2. Надійність технічних систем
 3. Інформаційні технології в інженерній галузі
 4. Технічний аналіз і контроль виробництва в інженерній галузі
 5. Автомобільні двигуни

Сфера наукових інтересів

Автомобілебудування.

Загальна кількість наукових праць – 71, із них:

30 – фахових наукових статей;

2 – статті у Scopus;

26 – конференцій, в яких узято участь;

15 – посібників, методичних вказівок.

Основні наукові праці

 1. Рубан Д. П. Вимірювальний комплекс деформацій елементів каркасу кузова автобуса в експлуатаційних умовах. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. Харків, 2020. № 17. С. 27 – 32.
 2. Рубан Д. П. Математична модель прогнозування довговічності кузовів автобусів та перевірка її на адекватність. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, 2020. № 3 (150). С. 81 – 89.
 3. Рубан Д. П. Дослідження зміни напружень в елементах каркасу кузова автобуса при експлуатації. Автомобільний транспорт. Харків, 2020. № 46. С. 27 – 32.
 4. Рубан Д. П. Прогнозування довговічності лонжеронів каркасу основи автобуса в проблемних місцях / Д. П. Рубан, Л. В. Крайник, Г. Я. Рубан // Технічна інженерія. – Житомир, 2020. – № 2 (86). С. 18 – 23.
 5. Рубан Д.П. Технологічні засади забезпечення довговічності кузовів автобусів у процесі виробництва / Д.П. Рубан, Л.В. Крайник, Ю.Л. Крайник, В.В. Дзьоба // Вісник машинобудування та транспорту. – Вінниця, 2020. – № 2(12). С. 106 – 111.
 6. Крайник Л. В., Грищук О. К. Умови та заходи по підвищенню довговічності кузовів автобусів громадського транспорту під час експлуатації. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». 2021. № 1 (48). С. 291–301.
 7. Ruban D., Kraynyk L., Ruban H., Sosyk A., Shcherbyna A., Dudarenko O., Artyukh A. Forecasting the durability of public transport buse depending on operating conditions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. № 1 (112) : Engeniring technological systems. Р. 26–33.
 8. Ruban D., Kraynyk L., Ruban H., Zakharova M., Burmistrov S., Khotunov V., Metelap V. Development of bus body technologies in terms of corrosion and durability. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. № 3/1 (117). Р. 67–75.