Сафаров Елман Гасанбеєвич

Кафедра автомобільного транспорту і соціальної безпеки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи:

Біографія

Народився 30 червня 1976 року.

Відомості про вищу освіту

У 1983 році закінчив Київський політехнічний інститут, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Машини і технологія обробки металів тиском» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1990 році захистив дисертацію на тему «Опір матеріалів ударного впровадження недеформованого бойка» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Основні етапи діяльності

У 1983-1992 роках працював в Інституті проблем міцності АН УРСР на посадах: інженера відділу, старшого інженера, молодшого наукового співробітника.

У 1992-2001 роках працював в Українському державному університеті харчових технологій на посадах: наукового співробітника Науково-Дослідного сектору, інженера І категорії кафедри теоретичної механіки і супротиву матеріалів.

У 2001-2021 роках працював у СТОВ фірма «ЕФО LTD» на посаді директора фірми.

Викладає дисципліни:

 1. Основи сучасних інженерних нанотехнологій
 2. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 3. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 4. Електронне та електричне обладнання
 5. Фізика

Сфера наукових досліджень 

Основні наукові праці

Має 13 статей та навчальних посібників; 1 винахід.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Степанов Г.В., Сафаров Е.Г. Опір металів динамічному впровадженню конічного індентора/ Проблеми міцності – 1986. – №5. С. 80-83.
 2. Ващенко А.П., Степанов Г.В., Сафаров Е.Г. Динамічний опір конструкційних матеріалів зрізу/Проблеми міцності – 1987. – №2. С. 45-47.
 3. Степанов Г.В., Сафаров Е.Г. Перфорація тонкої пластини ударом стрижня з плоским торцем/ Проблеми міцності – 1988. – №6. С. 62- 66.
 4. Степанов Г.В. Сафаров Е.Г. Авторське свідоцтво «Спосіб динамічних випробувань матеріалів» № 1434321 від 1.07.1988 р.
 5. Сафаров Е.Г. Опір металів динамічному зрізу/ Проблеми міцності – 1988. – №8. С. 121-123.
 6. Степанов Г.В., Сафаров Е.Г. Імпульс сил при пробитті тонких пластин/ Проблеми міцності – 1988. – №10. С. 95-98.
 7. Степанов Г.В., Ващенко А.П., Зубов В.І., Токарев В.М., Сафаров Е.Г. Механічні властивості капролона при динамічному навантаженні/ Проблеми міцності – 1989. – №2. С. 53-53.
 8. Степанов Г.В., Сафаров Е.Г. Опір впровадженню конічного стрижня в пружно-пластичне середовище/ Проблеми міцності – 1990. – №4. С. 69-76.
 9. Ващенко А.П., Гуськов В.А., Сафаров Е.Г. Вплив швидкості деформування на характеристики міцності і пластичності поліамідів/ Проблеми міцності – 1991. – №9. С. 19-22.
 10. Сафаров Е.Г., Маковій В.О., Токарев В.М. Ваговий дозатор для сипких харчових продуктів/ Тези Доповідей Міжнародної Науково- технічної конференції “Розробка та впровадження нових технологій і обладнання в харчову та переробну галузі АПК”(19-21 жовтня 1993р)-КТІХП,1993-С. 345.
 11. Сафаров Э.Г. Розрахунок силових та кінематичних параметрів рухомих елементів вагового дозатора/ 62-я студентська наукова конференція. Тези доповідей, частина 2.УДУХТ,1996.- С. 165.
 12. Сафаров Е.Г., Крик !,А. Розроблення експериментальних методів досліджень реологічних властивостей харчових мас/ Міжнародна наукова-технічна конференція. «Розроблення та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання в харчову та переробну промисловість». Тези доповідей., Київ, 1997.-С.138.
 13. Сафаров Е.Г.,Штефан Є.В. Опір матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів механіків/НУХТ, 2002.-35с.