Смачило Оксана Володимирівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Відомості про вищу освіту

У 2003 році закінчила Технологічний університет “Поділля” м. Хмельницький, отримала дипломи з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальностями «Хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва» та «Менеджмент організацій», здобула кваліфікації інженера-хіміка-технолога та інженера-економіста.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів та хутра», у 2009 році було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон.

Відомості про підвищення кваліфікації

Працювала у Київському національному університеті технологій та дизайну на посаді старшого викладача кафедри технології шкіри та хутра, доцента кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів. Виконувала обов’язки заступника декана хімічних та біофармацевтичних технологій.

Викладає дисципліни

 • Процеси та апарати хімічних виробництв;
 • Контроль виробництва в хімічній технології;
 • Загальна технологія будівельної кераміки;
 • Технологія кераміки;
 • Загальна хімічна технологія;
 • Контроль та керування хіміко-технологічними процесами;
 • Технічний аналіз і контроль виробництва;
 • Дизайн і реклама керамічних виробів (Дизайн і реклама в інженерній галузі);
 • Хімічна технологія кераміки і скла.

Сфера наукових інтересів

 •  розробка та застосування колоїдних систем для обробки матеріалів природного походження;
 • дослідження емульсій зворотного типу;
 • вдосконалення технологій обробки шкіри та хутра.

Має понад 40 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях, зокрема у фахових виданнях 12 статей, 10 публікацій у закордонних виданнях, 2 патенти, співавтор навчального посібника.

Посилання:

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=P8L4AvUAAAAJ

Основні наукові праці

 1. Oksana Smachylo. About some aspectsof utility comfort of textile for clothes /. Oksana SmachyloNataliya Suprun., Anna Tarasenko. – Magic world of textile: Book of Proceedings. 6 th International textile, clothing & design conference – Magic World of Textiles October 07th to 10th 2012, Dubrovnik, Croatia.
 2. Utility comfort properties of medical textile materials of pads for shoe / Oksana Smachylo. – Zbiór artykułów  naukowych  „XII Mechanika  w  medycynie”.   Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów, 2014. 232-236.
 3. Смачило О. В. Оптимізація технологій емульсійного знежирення та знежирення-вибілювання хутра / О. В. Смачило, Е. Є. Касьян // Вісник КНУТД.  2015.  № 2 (84) : Серія “Технічні науки”.  C. 125-130. (фахове видання)
 4. Смачило О. В. Розробка складів зворотної емульсії для знежирення та знежирення-вибілювання хутра/ О. В. Смачило, Е. Є. Касьян // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2014. № 3. С. 254-258. (фахове видання)
 5. Smachylo Oksana. Utiliti comfort properties of textile materials of pads for shoes, Konferencja studenckich kol naukowych Pionu Hutniczego, Akademia Gorniczo – Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska, 2016.
 6. Товарознавство хутра та шкіри для виробів легкої промисловості. Навчальний посібник / Н. П. Супрун, Г. В. Щуцька, О. В. Смачило. К. : Кафедра, 2013. 130 с.